Luft-til-luft-varmepumpe

Nem styring af din varmepumpe

Hvis du investerer i en luft-til-luft-varmepumpe af god kvalitet, så er du sikker på, at du foretager en investering, som hurtigt kan tjene sig selv hjem igen. Det gælder især for dig, der i dag opvarmer dit hus eller sommerhus med elvarme.

Hvad er en luft-til-luft-varmepumpe?

En luft-til-luft varmepumpe genbruger den varmeenergi, der er i udeluften til at opvarme din bolig. Den består af en enhed, som er placeret udendørs, og som trækker udeluften ind, samt en enhed, der er placeret indenfor, som sender den varme luft rundt i boligen. Selv om det lyder som om, dette kun kan lade sig gøre, når det er varmt uden for, så er det modsatte faktisk tilfældet. Dette er med til at gøre, at luft-til-luft-varmepumpen også er en særdeles miljøvenlig og energieffektiv varmeløsning, da den udnytter naturens egne ressourcer og typisk kan levere 3-3,5 gange så meget varme, som den selv bruger i energi for at fungere.

Fordele ved en luft-til-luft-varmepumpe:

 • Varmepumpen er nem at installere, da den ikke kræver et større indgreb i huset, og da den er forholdsvis nem at installere.
 • En varmpumpe kræver kun begrænset vedligeholdelse, når den ført er installeret og er i gang. Du skal blot sørge for et årligt eftersyn, og naturligvis løbende holde øje med dit anlæg.
 • Luft-til-luft-varmepumpen udnytter naturens egne ressourcer, når den udnytter udeluften til opvarmning, og dermed taler investeringen også til den sunde fornuft.
 • Luft-til-luft-varmepumpen er et godt alternativ til elvarme, da den giver op til 5 gange så meget varmeenergi, som den bruger. Den kan derfor både bruges som alternativ til elvarme eller som supplement til elvarme.
 • Luft-til-luft-varmepumpen benytter sig af vedvarende energi, og det er derfor en særdeles miljøvenlig løsning, hvilket også gælder, når der sammenlignes med langt de fleste andre varmekilder.
 • Du kan ofte styre varmepumpen fra din mobiltelefon, så dit sommerhus er opvarmet når du ankommer.

Gode råd til køb af varmepumpe:

 • Vælg en luft-til-luft-varmepumpe, som findes på Energistyrelsens liste over energimærkede varmepumper. Her kan du se, hvilke pumper der er testet af et uafhængigt laboratorium
 • Se på varmepumpens SCOP værdi. Dette viser dig, hvor energieffektiv varmepumpen er, når der tages højde for temperaturudsving. Jo højere SCOP, jo bedre er varmepumpen. Luft-til-luft-varmepumper har ofte en SCOP lige under 4
 • Se, hvilke udendørs temperaturer, varmepumpen egner sig til. Den skal helst som et minimum kunne klar frostgrader i nærheden af -15
 • Find en varmepumpe, som har behovsstyring, så varmepumpen tilpasser kapaciteten dit forbrug
 • Indhent altid mindst 2-3 tilbud, inden du beslutter dig for, hvem der skal installere din nye varmepumpe. Brug altid en installatør, der er med i varmepumpeordningen, så du er sikker på, at installatøren har de rigtige beregningsredskaber til at dimensionere dit anlæg helt korrekt
 • Få opsat en ekstra energimåler og temperaturmåler, så du hele tiden kan følge driften. Energimåleren vise dig, hvor meget energi, der bruges til at opvarme dit hus med luft-til-luft-varmepumpen, og du kan derfor se, om dit forbrug er passende eller om det er for højt.

Læs mere om luft-til-luft-varmepumper og varmepumper generelt på Bolius hjemmeside, hvor du finder et helt tema omkring varmepumper, som kan give dig mange nyttige informationer og viden på området.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.