Dækker din ejerskifteforsikring skaderne?

1 måned siden |  0 comments  |  Bolig

Du har købt et hus – måske er det endda lige netop drømmehuset. Du har selvfølgelig tegnet en ejerskifteforsikring, så du er forberedt på det uventede. Nu er skaden så sket, men dækker din forsikring overhovedet?

En skade defineres i forsikringsselskabets øjne som et brud, svækkelse, lækage, revne eller ødelæggelse i en bygning eller andre lignende fysiske forhold, som nedsætter husets værdi og brugbarhed nævneværdigt.

Den definition kan dække over en hel del. Det kan være en tagkonstruktion, der ikke er udført rigtigt. Det kan være et badeværelse, der ikke lever op til reglerne. Eller det kan være kondensskader, der er opstået pga. for meget isolering eller en ødelagt dampspærre.

En skade kan faktisk også behandles tidligere i forløbet, hvor der blot er tale om et forhold, der giver nærliggende risiko for skader. Her skal der sættes ind med omfattende vedligeholdsarbejde eller andre forebyggende tiltag.

Ja eller nej til skader fra skimmelsvamp?

Under den definition kan vi også finde skader, som skyldes skimmelsvamp – i princippet. For du kan ikke forvente at få dækket alle skimmelangreb. Hvis din ejerskifteforsikring skal gå ind og dække skaden, skal den være så omfattende, at vi taler om en reel forringelse af husets værdi, eller at det ikke er brugbart. Her skal du have dit forsikringsselskab ud for at lavet en konkret vurdering.

Køber du et gammelt hus, må man forvente, at det i en vis grad er nedslidt. Der kan altså være skader, som forsikringsselskabet vil mene, hører husets alder til, og derfor er forventelige. Modsat er det, hvis du køber et nyt hus. Her vil du ikke opleve andet, end hvad man på forsikringssprog kalder mindre skader. De dækkes dog, da du ikke bør opleve skader på et helt nyt hus overhovedet.

Hvorfor er skimmelsvamp anderledes end andre skader?

Skimmelsvampeskader er i en klasse for sig på nogle punkter. De adskiller sig blandt andet fra andre skader, da de ikke altid opstår, fordi konstruktionens levetid er udløbet.
Derudover er skimmelangrebenes årsag dog ikke helt fjernet fra konstruktionen. Skimmelskader kan nemlig opstå på grund af den måde, hvorpå konstruktionen er udført. Det kan være, at der med årene er lavet ændringer i forbindelse med eksempelvis efterisolering. Eller måske er der lavet ændringer i forbindelse med vandskader.

Hvad betyder det for mig?
Helt kort betyder det, at du ikke altid kan regne med, at en ejerskifteforsikring dækker, hvis dit hus bliver ramt af et mindre skimmelsvampeangreb.

Det kan eksempelvis være et mindre angreb i kælderen. Der er tale om ældre bebyggelse med gamle betonvægge og betongulve, der dog er bygget efter datidens reglement. Her er der ingen hjælp at hente hos forsikringen. Du skal selv i gang med at bekæmpe skimmelsvampen, fordi angrebet er forventeligt.

MEN! Er der foretaget konstruktive ændringer i kælderen af den forrige ejer? Og viser det sig, at det faktisk er de konstruktive ændringer, som er skyld i angrebet, er det en anden sag. Her vil selv mindre skader formentlig bliver dækket af din ejerskifteforsikring – uanset bygningens alder og øvrige stand.

Det samme gælder, hvis du kan bevise fejl i den oprindelige konstruktion. Det er en svær opgave, da du skal tage højde for regler og standarder på opførelsestidspunktet.

Tag snakken med dit forsikringsselskab. Hvordan er du stillet, hvis situationen skulle opstå?

EFTERLAD EN KOMMENTAR :

RELATEREDE ARTIKLER :

Hold fokus på dine interesser, når du skal indrette din bolig

Der er mange ting, du skal holde fokus på, når du skal indrette dit hjem. Én af de vigtigste ting at holde fokus på er, at du indretter dig på en sådan vis, at det støtter op om dine interesser, så du kan skabe de rette rammer, der tillader dig at du...

Read More...

Gode råd til at sikre dit hjem mod ubudne gæster

Der er få ting, der er værre end indbrud. Indbrud er nemlig grænseoverskridende og ubehageligt på mange forskellige måder. For det første, så er der jo den materielle skade, som er rigtig besværlig. Man kan opleve ødelagte vinduer og døre, inventar s...

Read More...

4 gode råd til flytning efter dødsfald

Før eller senere mærker alle mennesker dødens indflydelse på livet, og for nogle kommer den meget tæt på. Det er hårdt og smertefuldt at miste en person man holder af og i visse tilfælde er det ikke kun hjertet, men også økonomien der rammes hård...

Read More...