preloadingpreloadingpreloadingpreloadingpreloading
Start > Diplomordning > Code of Conduct
News

Kurser


Stigende vækst i industriaktiviteten i november


AFVIKLING eller UDVIKLING - hvad er din virksomheds strategi for 2014


Danske virksomheder får hjælp mod cyberangreb


Goodwill erstatning til distributører og eneforhandlere rykker tættere på Danmark


Status på udvalgte nøgletal - december 2013


Direktørmøde


Du har produktansvar overalt på kloden, selvom du kun sælger til danske kunder


Stigende industriaktivitet i september


Ledigheden når under 150.000 personer


Den 14. NORTEC vil blive afholdt fra d. 21. til d. 24. januar 2014


Godmorgen-møde om importørkontrakter/eneforhandleraftaler


Efterårets kurser


Sæt et kryds i kalenderen


Virksomhed fik godtgørelse og erstatning efter opsigelse af agentkontrakt


Stigende industriaktivitet - også i august


Opmuntrende tal fra arbejdsmarkedet


Gode råd om..


Sæt et kryds i kalenderen


Nye regler om indretning af visse tekniske produkter, bl.a. maskiner


Stigende industriaktivitet i juni


EU og USA indleder forhandling om den vigtigste handelsaftale nogensinde


Gode råd om...


Hvis du arbejder med F-gas(Flour), så læs dette, forordning gør det ikke let for udstyr med bl.a. R404a efter 2020


Generalforsamlingen bliver afholdt torsdag den 30. maj 2013, kl. 17.00

Ferieåret slutter - og hvad så?

 


Det går fremad med meget små skridt


Agent- og Eneforhandler


Skat af børnepasning på job?


Lav vækst på nærmarkeder trak februar-eksporten ned


Husk der skal en ansættelseskontrakt til, når du ansætter


Husk arbejdspladsvurdering (APV)


Status på udvalgte nøgletal - marts 2013

Den nye ATT brochure er klar i net version

 

Vend risikostyring til noget positivt

 

Husk af der skal CVR-nummer på din gulpladebil

 

Status på udvalgte nøgletal - februar 2013

 

Der er stadig ledige pladser til medlemsmøde  - Det handler om køreteknik

 


Grossist fik erstatning, da producent indsatte ny sælger


Otte simple udbudsråd - sådan skaber du en god udbudskultur


Tysk industri og handel viser fremgang


Status på udvalgte nøgletal - januar 2013


 Medlemsmøde - Det handler om køreteknik - den 30. januar 2013 på Sjællandsringen , Roskilde eller Jyllandsringen, Silkeborg

 

 

Få 10% rabat på jobannoncering


Medarbejderes brug af eget IT-udstyr


Pas på anciennitet ved afskedigelse


 Status på udvalgte nøgletal - december 2012
 ATT og jobportalen OFIR samarbejder - og du opnår 10% rabat


 

Sådan får du 25.000 kr. i jobpræmie til akutjob


Pjecen "Gode råd om markedsføring via sociale medier"


Økonomisk stilstand i 2012, lille fremgang i 2013


Hvad gør vi, hvis konkurrencemyndighederne banker på døren?


Afholder du konkurrencer - så husk af oplyse det til SKAT


Nøgletal oktober 2012


Pas på ancienniteten ved afskedigelser


Dansk Erhverv Teknik PLUS er kommet på gade


Kursuskatalog efterår 2012 


Direktørmødet afholdes den 1. - 2. november 2012 i Vejle


Forbud mod ftalater


Offentlig - privat samarbejde (OPS)


Nøgletalsoversigt september


Har du husket domænenavnet?


 

 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


Seneste website opdatering
28. May. 2014 12:38 Login
Sitemap & Udskriv

Code of Conduct for ATT medlemmer

Brancheforeningen Automatik, Tryk & Transmission (ATT), er overbevist om, at der for både
ATT og vores medlemmer er en fælles interesse i at imødekomme nuværende og fremtidige markeds- og samfundskrav.

Dette gøres ved at udvise den højeste forretningsetik samt ansvarlighed overfor de mennesker, der tager del i fremstilling af produkter eller serviceydelser indenfor ATT’s forretningsområde.

For at gøre ATT’s position klar overfor vores samarbejdspartner, har vi udfærdiget Code of Conduct for ATT medlemmer, herefter benævnt som Code of Conduct.

Det er et ufravigeligt krav fra ATT, at vores nuværende og fremtidige medlemmer efterkommer denne Code of Conduct. Det er vores hensigt at fastholde Code of Conduct i en ånd af samarbejde samt i en konstruktiv dialog.

Code of Conduct er en del af ATT’s vedtægter og etiske regelsæt.

 

Dansk Ret
Leverandører skal altid overholde landets gældende lovgivning. 
 
Korruption, bestikkelse og karteldannelse
ATT accepterer ikke medlemmer, som tolererer eller deltager i korruption, bestikkelse eller nogen form for karteldannelse, herunder betalinger eller andre ydelser til embedsmænd, med det formål at påvirke beslutningsprocessen. 


Menneskerettigheder
ATT respekterer kulturelle forskelle og ønsker ikke at samarbejde med medlemmer, der praktiserer diskriminati¬on af medarbejdere pga. hudfarve, race, nationalitet, social baggrund, handicap, seksualitet, politisk eller religiøs overbevisning, køn eller alder. Et ATT-medlem skal derfor

• Respekterer sine medarbejderes personlige værdighed, privatliv samt den enkeltes personlige rettigheder.
• Må ikke ansætte eller tvinge nogen til at arbejde imod sin egen vilje.
• Skal afvise enhver form for uacceptabel behandling af medarbejdere som f.eks. mental manipulation, seksuel krænkelse eller diskrimination.
• Skal forhindre uhensigtsmæssig optræden, herunder fagter, udtryk eller fysisk kontakt, som kan virke seksuelt betonet, truende, misbrugende eller udnyttende.
• Skal vedkende sig, så vidt som det er muligt inden for lovens rammer, medarbejdernes frie faglige organisationsret og hverken favorisere eller diskriminere medlemmerne af medarbejderforeninger eller fagforeninger. 


Børnearbejde
ATT respekterer børns ret til udvikling og uddannelse og går derfor ikke ind for børnearbejde. Dette skal også gælde for vores medlemmer. Børnearbejde er defineret som fuldtidsarbejde udført af børn under 15 år. Den lovlige mindste alder for fuldtidsarbejde må aldrig overtrædes. BHP-medlemmet må ikke ansætte medarbejdere til fuldtidsarbejde under 15 år, med undtagelse af i udviklingslandene, hvor minimumsalderen - i henhold til ILO Konventionen C138 - er 14 år.


Sundhed og sikkerhed
ATT støtter den grundlæggende menneskeret til at have gode arbejdsbetingelser. Alle ATT-medlemmer skal sikre et godt arbejdsmiljø for deres ansatte, et arbejdsmiljø som efterlever nationale regler og love.
Derfor gælder der følgende for et ATT-medlem, at de
• Skal tage ansvar for sine medarbejderes sundhed og sikkerhed
• Skal forebygge risici og tage de bedst mulige forholdsregler mod ulykker og arbejdsbetingede sygdomme
• Skal tilbyde undervisning og tilsikre at medarbejderne er uddannet i sundhed og sikkerhed
• Skal sikre overholdelse af de centrale dele af arbejdsmiljøloven
 

Miljøbeskyttelse
ATT-medlemmet skal agere i henhold til de lovmæssige og internationale standarder for miljøbeskyttelse.
Skal minimere forurening af miljøet og kontinuerligt skabe forbedringer til miljøbeskyttelse. medlemmet bør derfor implementere foreningens KSM-system eller benytte et miljøbeskyttelsessystem f.eks. i henhold til ISO 14 001 eller tilsvarende.


Supply Chain
ATT-medlemmet skal gøre sit yderste til at opfordre underleverandørerne til at efterleve nærværende Code of Conduct princippet om ikke at diskriminere ved udvælgelse af egne leverandører.
 

 


 

Sidst opdateret: 09. February. 2012 10:32